Taustalla

Tulevaisuuden tekijät

 • Lapin #paraskoulu on Opetushallituksen rahoittama ohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää johtajuutta, hyvinvointia, oppimisen ja osaamisen tukea ja luoda kunnalle tai kaupungille toimintasuunnitelma.
 • Lapin yliopiston harjoittelukoulu ja Sanna Hyvärinen projektinpäällikkönä vastaavat koko Lapin hanketta koskevasta ohjauksesta
 • Kunnilla on edustus ohjausryhmässä ja projektiryhmässä.
   • Ohjausryhmän vastaavana toimii Rovaniemellä opetuspäällikkö Kimmo Tuunala.
   • Projektiryhmän jäsenenä #paraskoulu suunnittelijana työskentelee Pekka Tervala.
   • Ohjausryhmän tehtävänä on luoda suuret linjaukset, jotka Kimmo ja Pekka jalostavat käytännön toimiksi. Pekka vastaa ohjelman näkyvyydestä, tulosten keräämisestä.
 • Kehittyvä opettajuus -työryhmä
 • Oppilaskunnat
 • Vanhempaintoimikunnat
 • Samaan aikaan Rovaniemen kaupungissa käynnistetään kasvun ja oppimisen strategiatyö, jonka tuloksena korvataan nykyiset strategiat ja periaatteet. Strategiset tavoitteet laaditaan 30.6.2020 mennessä vuosille 2020 - 2025 ja niitä tarkistetaan vuonna 2022 tai useammin mikäli tarvetta ilmaantuu. Kehittäminen ja suunnittelu vaatii erilaisia taitoja ja erityisosaamista, jonka vuoksi työssä on mukana osaamista laaja-alaisesti. Strategisia tavoitteita työstämään nimetään moniammatillinen työryhmä, joka ottaa asiakasnäkökulman huomioon osallistamalla asiakkaiden edustajia prosessin aikana. Tuotos antaa kehyksen palveluiden järjestämiselle ja korvaa aikaisemmat erilliset strategiset tavoitteet ja järjestämisen periaatteet.
 • Työhön pääsevät osallistumaan kaikki opettajat, oppilaat ja myös huoltajien ääni tulee kuulluksi.