Paja 1

Tavoite:

 • Ymmärryksen lisääminen käsiteltävästä aiheesta, muista ihmisistä tai itsestä
 • Yhteinen aiheiden käsittely ennen päätöksentekoa tai osana valmistelua
 • Rovaniemen koulutussuunnitelman aloittaminen - Missä mennään -keskustelun avaaminen

Miten hyvin meillä tunnetaan tulevaisuuden kehityssuunnat?

Paja 1:ssä on kolme tehtävää, joiden tarkoituksena on antaa meille mahdollisuus pohtia omaa työtämme - mitä se on nyt ja mitä se voisi olla tulevaisuudessa. Miten koulu muuttuu vielä meidän aikanamme? Mitä se vaatii sinulta ja minulta? Entä mitä se vaatii päättäjiltä? Tehtävät kannattaa tehdä keskustellen pienissä ryhmissä.

Sitran tulevaisuusbarometri 2019 (luettavissa täältä)

Tulevaisuutta voi ennakoida tarkastelemalla yhteiskunnassa vallitsevia trendejä ja megatrendejä, tulkitsemalla heikkoja signaaleja ja visioimalla. Monien eri mahdollisten kehityskulkujen tunteminen on tärkeätä, jotta voimme kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja tehdä nykyhetkessä valintoja toivottaviin tulevaisuuksiin pääsemiseksi.

Tulevaisuusbarometrin mukaan myös koulun pitäisi käsitellä näitä asioita toiminnassaan.

Megatrendejä 2019:

ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus,

kansainvälisen politiikan jännitteet ja demokratian haasteet

teknologian nopeaa kehittyminen

työelämän muutos

1. Tehtävä: Keskustele ja kirjaa ryhmässä syntyneitä ajatuksia, niitä hullujakin siitä, millainen maailma nyt koulunsa aloittavalla lapsella on elettävänä 30 vuoden kuluttua.

2. Tehtävä:

Kuntien, kaupunkien ja oppilaitosten odotetaan osallistuvan megatrendien käsittelyyn. Keskustele ja kirjaa ryhmässä siitä,

  • Miten koulu voisi valmistaa oppilasta näihin asioihin?
  • Onko meillä valmiuksia (osaaminen, resurssi) tehdä asian hyväksi riittävästi?
  • Mitä kaupungin pitäisi tehdä asian suhteen?

Visiot ovat valintoja siitä, miten suhtaudumme megatrendeihin

3. Tehtävä:

Megatrendit ovat siis niitä asioita, joihin emme juurikaan voi vaikuttaa. Ne tapahtuvat ja jokainen meistä joutuu ne jollakin tavalla kohtaamaan. Lapsi näkee asiat omalla tavallaan, ja ymmärtää asiat omaan kokemusmaailmaansa suhteutettuna.

 • Miten nämä muuttavat työtämme?
 • Mitä me (=sinä) tarvitsemme selviytyäksemme tästä haasteesta?

Keskustele ryhmässä ja kirjaa keskustelun anti.

Koonti:

 • Käykää lyhyt yhteenvetokeskustelu aiheesta. Kirjatkaa myös täältä esille tulleet ajatukset
 • Pajan tulokset toimitetaan Pekalle, joka tekee koosteen jokaisesta pajasta näille sivuille.