Paja 3

Ne olivat niitä ajatuksia, ja nyt arviointiin...

Muista: Kunnioitetaan toisten vastauksia ja jaetaan kokemuksia

1. Tulosten tarkastelua ja mahdollisuus kommentointiin

  • tutustu pajojen tuloksiin alla olevien painikkeiden avulla

Kaiken sisällön vaikutus omaan työhön, koulun toimintaan ja hallintoon -keskustelun avaaminen

  • Nyt olemme valmiit aloittamaan yksiköissä keskustelun myös siitä, miten uusi toimintasuunnitelma tulee vaikuttamaan omaan työhön tulevien vuosien aikana.

Voitte kommentoida vapaasti vastauksia rakentavassa hengessä. Mitä ajatuksia vastaukset sinussa herättävät? Mitä niiden pohjalta pitäisi saada näkymään uuteen toimintasuunnitelmaan, jotta voisimme kehittyä ja saada tukea työhömme?

Kommentit Pekalle tavalla tai toisella

2. Jos aikaa jää, käy lukemassa vielä uudestaan alla olevat koosteet:

Kiitos, kun olet antanut aikaasi

ja ajatuksiasi yhteiseen käyttöön!

Uskotaan, että nämä näkyvät

2020-2025 toimintasuunnitelmassa

ja että keskustelu jatkuu.